Τρίτη, 28 Αυγούστου 2007

Άνιση μεταχείρηση, Εργασιακή βία. Κοινοτική οδηγία και νόμος

Posted on 4:47 μ.μ. by ΣΠΙΘΑΣ

Με τον πρόσφατο νόμο 3304/2005 (ΦΕΚ Α/16/27.1.2005) ενσωματώθηκε  στην Ελληνική νομοθεσία η σχετική οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


Το θέμα είναι πολιτικό, οικονομικό, βαθύτατα κοινωνικό και αφορά στην εφαρμογή των νόμων από την πολιτεία και τα θεσμικά της όργανα, την βουλή, καθώς  και από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς της δημόσιας διοίκησης.