Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2007

Ηθική παρενόχληση. Η κρυμμένη βία στην καθημερινή ζωή

Posted on 2:25 μ.μ. by ΣΠΙΘΑΣ

Για την καλύτερη κατανόηση του "νέου" εργασιακού προβλήματος, αναγκαίο και χρήσιμο είναι η αναφορά μας σ ´ ενα μοναδικό, στο είδος του βιβλίο, που αναδεικνύει πολλές πτυχές ενός σοβαρού εργασιακού και κοινωνικού θέματος.

Το βιβλίο έχει τίτλο " ηθική παρενόχληση. Η κρυμμένη βία στην καθημερινή ζωή" (εκδ.ΠΑΤΑΚΗ) και συγγραφέας του είναι η Marie- Frahce Hirigoyen. Ψυχίατρος, ψυχαναλύτρια με πολύ μεγάλη κλινική πείρα. Απέκτησε την ειδίκευση του θυματολόγου στην Γαλλία και στην Αμερική.


Το βιβλίο κυκλοφόρησε στη Γαλλία το 1998 και ο προβληματισμός που δημιουργήθηκε , είχε ως αποτέλεσμα, την κατάθεση πρότασης νόμου στο γαλλικό κοινοβούλιο και την ενσωμάτωση του όρου στο γαλλικό εργατικό δίκαιο. Το 2002 πρωτοκυκλοφόρησε στην Ελλάδα (εκδ Πατάκη) και έχει μεταφραστεί σε πάνω από 20 χώρες.

Η εισαγωγή του ξεκινά με τον Pierre Desproges να αναφέρει " Με μιά εύστοχη λέξη μπορείς να σκοτώσεις ή να ταπεινώσεις , χωρίς να λερώσεις τα χέρια σου. Μία από τις μεγαλύτερες χαρές της ζωής είναι η ταπείνωση των ομοίων μας "
Όσο και άν σας κάνει εντύπωση, η νομοθεσία δεν περιλαμβάνει απαγόρευση της ηθικής παρενόχλησης και, συνεπώς η μήνυση κατά του εργοδότη, γίνεται μια διαδικασία πολύχρονη και επώδυνη. (μόνο το άρθρο 281 του αστικού κώδικα, αναφέρεται στα "χρηστά ήθη, όπως σας έχω αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο μου)
Το ΜΟΝΟ που υπάρχει είναι ένα ψήφισμα (εγκρίθηκε) των Ηνωμένων Εθνών , ως παράρτημα της Διακήρυξης των θεμελιωδών αρχών της δικαιοσύνης σχετικά με τα θύματα της κατάχρησης εξουσίας.

"Με τον όρο "θύματα" νοούνται τα άτομα που έχουν υποστεί, είτε ατομικά είτε ομαδικά, βλάβη, κυρίως ζημιά στη σωματική ή πνευματική τους ακεραιότητα, ηθική οδύνη, υλική απώλεια ή σοβαρή ζημιά στα θεμελιώδη δικαιώματά τους λόγω ενεργειών ή παραλείψεων που δεν συνιστούν παραβίαση της εθνικής ποινικής νομοθεσίας , αλλά αποτελουν παραβιάσεις των διεθνών προδιαγραφών όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα".

Σ
τη Σουηδία η ηθική παρενόχληση στην επιχείρηση αποτελεί αδίκημα απο το 1993. Το ίδιο ισχύει στη Γερμανία, στις ΗΠΑ, στην Ιταλία και στην Αυστραλία.

Στο βιβλίο εξετάζονται , 'οποτε χρειασθεί θα αναφερθώ και αναλυτικά, τα παρακάτω:

Η Παρενόχληση στο χώρο εργασίας
α) Περι τίνος πρόκειται
β) Ποιός είναι ό στόχος
γ) Πώς αποτρέπεται η αντίδραση του θύματος
δ) Η "απαθής" επιχείρηση
Επίσης
Η διαστρέβλωση του λόγου..
με :
Το ψεύδος
Ο σαρκασμός, ο χλευασμός, η περιφρόνηση
Η μείωση
"Διαίρει και βασίλευε"
Η επιβολή εξουσίας
Η εκδήλωση μίσους
Η μεγαλομανία
Η παράνοια!
Η ανευθυνότητα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΥΜΑ
Η παραίτηση
Η σύγχυση

Η ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ

Στην Ελλάδα ενσωματώθηκε στη νομοθεσία μας - μία ουσιαστικά διερευνητική πρόταση-σύσταση ( post μου άνιση μεταχείρηση)