Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2007

Marie France Hirigoyen.(ηθική παρενόχληση)

Posted on 10:01 π.μ. by ΣΠΙΘΑΣ

Σπίθας: " Εργασική βία, η ηθική παρενόχληση δηλαδή το σύνδρομο mobbing στους εργασιακούς χώρους. Η "συστηματική" αδικαιολόγητη συμπεριφορά και η στρατηγική του εκφοβισμού από θέσεως ισχύος. "
.....

"Η Marie France -Hirigoyen
μιλά για εχθρικές συμπεριφορές " παρενόχλησης", που διακρίνονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες:


- "Προσβολές των συνθηκών εργασίας"
- απομόνωση και άρνηση επικοινωνίας,

- προσβολές στην προσωπική αξιοπρέπεια και,
- βία- λεκτική, σωματική ή σεξουαλική.

Η επιλογή των συμπεριφορών, εξαρτάται εν πολλοίς από την ιεραρχική θέση του δράστη. Παρενόχληση μπορεί να ασκηθεί από τον ιεραρχικά ανώτερο (58%), ομάδα συναδέλφων συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρων (29%), συναδέλφους (12%) και από υφιστάμενο (1%). Για την παρενόχληση από τον ανώτερο, αναφέρονται και τρείς υποκατηγορίες:

- η διαστροφική
(σκοπός η εξόντωση του θύματος ή η ανάδειξη της εξουσίας του θύτη),
- η στρατηγική (σκοπός η εξώθηση σε παραίτηση) και
- η θεσμική (που συνήθως έχει στόχο το σύνολο των υφισταμένων).Αξιοπρόσεκτη η διαφορά δημόσιου και ιδιωτικού τομέα: στο δημόσιο η απόλυση ή παραίτηση δεν γίνονται τόσο εύκολα, με αποτέλεσμα τέτοιες καταστάσεις να διαρκούν για χρόνια, ενώ στον ιδιωτικό τομέα σπάνια κρατούν περισσότερο από έναν χρόνο γιατί το θύμα τελικά αποχωρεί.."


Marie France Hirigoyen