Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2007

Εργασιακά δικαιώματα και ίση μεταχείριση

Posted on 3:23 μ.μ. by ΣΠΙΘΑΣ

Νόμος 3304/2005 για την ίση μεταχείριση στην εργασία


Η κοινοτική οδηγία 78/2000
Ο ελληνικός νόμος 3304 και η οδηγία είναι ελληνικό δίκαιο, από το 2005.