Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2009

Την αποχώρηση του ΣΥΝ από τον ΣΥΡΙΖΑ θέλει η Ανανεωτική Πτέρυγα

Posted on 11:14 μ.μ. by ΣΠΙΘΑΣ


[ ] Χαράξαμε με σαφήνεια τις δικές μας «κόκκινες γραμμές», που θα έπρεπε βέβαια να είναι και οι κόκκινες γραμμές του κόμματος.


Με δεδομένη την αλλαγή των συνθηκών ύστερα από τις αποφάσεις της πρόσφατης συνδιάσκεψης του ΣΥΡΙΖΑ, με δεδομένη την άρνησή μας να υιοθετήσουμε τις αποφάσεις για κάρτα-μέλους και για σταδιακό μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ σε ενιαίο κόμμα,

Θα αποτελούσε αντίφαση η συμμετοχή μας στη Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ.Πρωτοβουλία της Αν. Πτέρυγας


Το Συντονιστικό εξέφρασε την πολιτική του βούληση για συμμετοχή του Ομίλου Προβληματισμού ΑΡΣΗ και της Ομάδας στελεχών για την Πρωτοβουλία για την Ανασυγκρότηση της Ανανεωτικής Αριστεράς στις διαδικασίες πολιτικού διαλόγου και πολιτικών πρωτοβουλιών του Ανανεωτικού χώρου.