Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2010

Mobbing: Εργασιακή επίθεση σε βάρος ενός προκαθορισμένου θύματος.

Posted on 7:10 μ.μ. by ΣΠΙΘΑΣ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Giovanni Pittella (PSE) προς την Επιτροπή

Στην επιστημονική φιλολογία, ο όρος "mobbing" προσδιορίζεται ως η άσκηση, στο πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ συναδέλφων ή μεταξύ ανωτέρου και κατωτέρου στην ιεραρχία, μιας συστηματικής και διαρκούς επίθεσης σε βάρος ενός προκαθορισμένου θύματος προκειμένου να ωθηθεί στο να εγκαταλείψει τη θέση εργασίας του.
Πρόκειται για επανειλημμένες ψυχολογικές ή άλλου τύπου και βαθμού επιθέσεις που περιλαμβάνουν διαρκείς και αδικαιολόγητες επικρίσεις, συκοφαντίες και ανάθεση άχαρων ή υποτιμητικών καθηκόντων, καθώς και για κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να θίξει την επαγγελματική και κοινωνική εικόνα του θύματος έναντι τρίτων, ανωτέρων ή στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων.
Οι συνέπειες του φαινομένου δεν είναι δυνατόν να υποτιμηθούν, Οι πρώτες μελέτες δείχνουν ότι το "mobbing" όχι μόνον προκαλεί βλάβες στην υγεία των εργαζομένων, αλλά και σημαντικό κοινωνικό κόστος στις επιχειρήσεις. Παρατηρήθηκε πράγματι ότι το επίπεδο απόδοσης του εργαζομένου που υφίσταται "mobbing" μπορεί να σημειώσει πτώση κατά 80 % όσον αφορά τις ικανότητές του, τις αντιστάσεις και την προσοχή του, μέχρι σημείου εμφάνισης ασθενειών σημαντικού και ψυχολογικού χαρακτήρα, υποχρεώνοντάς τον σε μικρές απουσίες.
Το πρόβλημα αυτό προκάλεσε πρόσφατα αυξημένο ενδιαφέρον σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Οι μεμονωμένες εθνικές νομοθεσίες δεν αποτελούν προς το παρόν τη δέουσα νομική βάση για τον προσδιορισμό προληπτικών μέτρων με σκοπό την προστασία των θυμάτων και την επανόρθωση των βλαβών που υπέστησαν. Υπάρχουν πράγματι σκόρπιες κανονιστικές αναφορές, χωρίς όμως ένα οργανικό σώμα κανόνων με στόχο μία συνολική και αποτελεσματική απάντηση.
Τι προτίθεται να πράξει η Επιτροπή για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού στην Ευρώπη;
Δεν θεωρεί αναγκαία μία εμβάθυνση στο λεπτό και σημαντικό αυτό θέμα, μέσω π.χ. μιας συγκριτικής ανάλυσης του "mobbing" στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ και τη μελέτη πιθανών λύσεων;
Ποια εσωτερικά μέτρα προτίθεται να εφαρμόσει στο πλαίσιο της σημερινής διοικητικής μεταρρύθμισης;"

No Response to "Mobbing: Εργασιακή επίθεση σε βάρος ενός προκαθορισμένου θύματος."