Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010

Η αυθαιρεσία της κρατικής εξουσίας είναι απερίγραπτη

Posted on 8:53 μ.μ. by ΣΠΙΘΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ


Γ. Φαλτσέτος
:

«Η δυσλειτουργία και αναποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και η αυθαιρεσία της κρατικής εξουσίας είναι απερίγραπτη»[ 20 ερωτήσεις ]

1 Οι 417.000 υποθέσεις που εκκρεμούν σας βαρύνουν;


Είναι το καθημερινό μας άγχος και άγος.

[ ]...
15 Εσείς οι διοικητικοί δικαστές ζείτε από κοντά την κρατική αυθαιρεσία έναντι του πολίτη. Πώς θα την περιγράφεται;

Η κατάσταση από τη δυσλειτουργία και αναποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και την αυθαιρεσία της κρατικής εξουσίας είναι απερίγραπτη. Οι πολίτες είναι τα τραγικά θύματα.


16 Οι αποφάσεις σας, σε κάθε τέτοια περίπτωση, νομίζετε ότι συνετίζουν τις δημόσιες υπηρεσίες;


Μόνο σε λίγες περιπτώσεις. Το χειρότερο όμως είναι ότι οι εκδιδόμενες αποφάσεις που επιλύουν ένα συγκεκριμένο ζήτημα πολλές φορές δεν εκτελούνται.

17 Γιατί άραγε η Διοίκηση αρνείται στον πολίτη τα αυτονόητα δικαιώματά του;


Αγκυλώσεις πολλών χρόνων που οφείλονται αφενός στην αναξιοκρατία και την αβελτηρία των λειτουργών της, αφετέρου στις πελατειακές σχέσεις του κράτους.


18 Δεν φταίει μόνο η παθογένεια του κρατικού μηχανισμού;


Όχι μόνο! Φταίει και η συντεχνιακή οργάνωση της κοινωνίας μας, καθώς και η στρεβλή, ατομικιστική παιδεία μας. [ ]


( 24-3-2010, αρχείο ΤΑ ΝΕΑ" )