Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010

Ευρώπη των πολιτών, των δήμων, καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Posted on 11:46 π.μ. by ΣΠΙΘΑΣ

"Οι λύσεις για τη μείωση της φτώχειας στην ΕΕ πρέπει να επικεντρωθούν στις πόλεις"

- Από το ιστολόγιο: " Πόλεις και Πολιτικές"


Οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις, η ισχυρή πολιτική δέσμευση και μια ολοκληρωμένη προσέγγιση είναι απαραίτητα για τη μείωση της φτώχειας στις πόλεις της Ευρώπης. Αυτές είναι μερικές από τις βασικές συστάσεις που απορρέουν από την εκστρατεία του EUROCITIES ‘Inclusive Cities for Europe’ για το Ευρωπαϊκό Έτος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού .

Μιλώντας για τα αποτελέσματα της εκστρατείας στις Βρυξέλλες ο Paul Tilsley, αναπληρωτής ηγέτης του Δημοτικού Συμβουλίου του Μπέρμινχαμ και Πρόεδρος της Φόρουμ του EUROCITIES για Κοινωνικές Υποθέσεις, δήλωσε τα εξής:

«Με το 75% του πληθυσμού της Ευρώπης να κατοικεί σε πόλεις, η φτώχεια και ο αποκλεισμός είναι κατ 'εξοχήν αστικά φαινόμενα. Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι υπάρχουν περιοχές ακραίας φτώχειας ακόμη και στις πλέον ευημερούσες πόλεις της Ευρώπης. Θέλουμε να αποτρέψουμε την διεύρυνση του χάσματος μεταξύ των πλουσίων και των φτωχών.

Για την επίτευξη αυτού, οι τοπικές κυβερνήσεις έχουν ανάγκη από μεγαλύτερη δύναμη και περισσότερη υποστήριξη τόσο από τις εθνικές κυβερνήσεις όσο και από την ΕΕ».

Μέρος του Ευρωπαϊκού Έτους 2010 για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, η εκστρατεία του EUROCITIES επικεντρώθηκε σε οκτώ ευρωπαϊκές πόλεις, με τη συμμετοχή πάνω από 600 τοπικών πολιτικων και επαγγελματίων. Οι εκδηλώσεις επέτρεψαν την επιτόπια γνώση σχετικά με την αστική διάσταση της φτώχειας, τις αιτίες της και τις συνέπειές της.

Τα συμπεράσματα της εκστρατείας για τη στρατηγική της ΕΕ για τη μείωση της φτώχειας περιλαμβάνουν:

1. Η καλύτερη προσέγγιση για την αντιμετώπιση της φτώχειας είναι μία ολοκληρωμένη προσπάθεια που ενώνει τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές δράσεις με επίκεντρο τον άνθρωπο και τον τόπο

2. Οι ολοκληρωμένες αυτές προσεγγίσεις πρέπει να υποστηρίζονται καλύτερα από την πολιτική και τη χρηματοδότηση της ΕΕ

3. Καλύτερος συντονισμός είναι απαραίτητος μεταξύ των διαφόρων επιπέδων της κυβέρνησης και, για παράδειγμα, θα πρέπει υποχρεωτικά η τοπική αυτοδιοίκηση να καλείται να γνωμοδοτήσει σχετικά με τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και τα εθνικά σχέδια δράσης

4. Οι πρακτικές των πόλεων πρέπει να αντικατοπτρίζονται στις βασικές κοινοτικές και εθνικές πολιτικές, δεδομένου ότι προσφέρουν στοιχεία για το πώς η πολιτική λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο

5. Η καταπολέμηση της φτώχειας πρέπει να αντιμετωπίζεται ως επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο που προάγει...[ ]

συνεχίζεται:http://www.citybranding.gr/2010/11/blog-post_05.html

No Response to "Ευρώπη των πολιτών, των δήμων, καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού."