Κυριακή, 3 Ιουνίου 2012

Panic First

Posted on 11:30 μ.μ. by ΣΠΙΘΑΣ

"Σε τούτη τη μικρή κουκίδα γης
που η θάλασσα την αγκαλιάζει "Το φθινόπωρο του 1998 η παγκόσμια οικονομία έμοιαζε να βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού.  Το σύστημα ήταν ασταθές και οι αγορές έθεσαν σε ισχύ τους δύο κανόνες για τις επενδύσεις ( Panic First! ).  

Ο πρώτος κανόνας είναι: "Μην πανικοβάλλεστε"  
και ο δεύτερος: "Αρχίστε  να πανικοβάλλεστε".

.......................


(1)
 Η Διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση 2007-2008 

Χαρακτηριστικά αυτής της γενικευμένης κατάστασης είναι ο κίνδυνος κατάρρευσης τραπεζών από φημολογία, πώληση άλλων σε ιδιαίτερα χαμηλό τίμημα και άσκηση νομισματικής πολιτικής από τις Κεντρικές Τράπεζες με σκοπό τη διάσωση του χρηματοοικονομικού συστήματος και όχι για τη διασφάλιση των τιμών, όπως παραδοσιακά οφείλουν να πράττουν. 

No Response to "Panic First"