Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013

«Πελατειακά μέτρα αναδιανομής προσόδων για ιδιωτικά συμφέροντα»

Posted on 8:22 μ.μ. by ΣΠΙΘΑΣ

Της καθ. ΛΟΥΚΑΣ Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ  Πρόεδρος της «Κοινωνικής Συμφωνίας»

Η αποτυχία του μνημονιακού προγράμματος της βίαιης λιτότητας έχει συζητηθεί ευρύτατα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ακόμα και το ΔΝΤ, στην πρόσφατη Εκθεση Αξιολόγησής του, ομολογεί την αποτυχία του προγράμματος αποδίδοντάς τη όμως όχι στο περιεχόμενο της ακολουθούμενης πολιτικής, αλλά στην υποεκτίμηση της προκληθείσας ύφεσης, στην αδυναμία έγκαιρης αναδιάρθρωσης του χρέους και σε καθυστερήσεις εκ μέρους των ελληνικών κυβερνήσεων στην υλοποίηση των «απαραίτητων μεταρρυθμίσεων». ...Ούτε η κυβέρνηση ούτε η τρόικα ούτε το ΔΝΤ όμως αξιολόγησαν τη συμβολή των μέτρων αυτών στην αποτυχία του προγράμματος. Αν το είχαν κάνει, θα είχαν διαπιστώσει ότι η παρατεταμένη ύφεση είναι σε μεγάλο βαθμό απόρροια των δήθεν «μεταρρυθμίσεων», που απέχουν παρασάγγας από τις αναγκαίες αναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις που θα έπρεπε να είχαν προωθηθεί.

Γι' αυτό άλλωστε οι επενδύσεις ως ποσοστό του εθνικού εισοδήματος έχουν μειωθεί σχεδόν κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες από το 2008 και μετά, η παραγωγικότητα της εργασίας έχει μειωθεί, τα προϊόντα της χώρας σε τελικές τιμές έχουν γίνει πιο ακριβά στις ξένες αγορές παρά τη δραματική μείωση των μισθών, ενώ η βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών είναι αποτέλεσμα της ύφεσης και της μείωσης των εισαγωγών και όχι μιας διατηρήσιμης αύξησης των εξαγωγών...


 ...Αποτέλεσμα είναι η διάλυση και όχι η αναβάθμιση δημοσίων υπηρεσιών, υψηλότερο κόστος, χαμηλότερη ποιότητα υπηρεσιών για τον πολίτη και αφαίμαξη αγοραστικής δύναμης από οικονομία.

..Η «απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας» έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών της ενέργειας πάνω από 30%, πλήττοντας καταναλωτές, επιχειρήσεις και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Καθώς όλες οι εισροές από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), εισαγωγές και μονάδες παραγωγής αποπληρώνονται με βάση την ακριβότερη τιμή έγχυσης ανά ώρα, οι μεγάλοι ιδιώτες παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας, με τη στήριξη της κυβέρνησης, έχουν επιδοθεί σ' έναν ανελέητο αγώνα αύξησης κερδών μέσω τιμολογιακών ανατιμήσεων και αφαίρεσης από τη ΔΕΗ σημαντικής ικανότητας παραγωγής φθηνού ρεύματος, είτε από φθηνούς λιγνίτες είτε από τη διαχείριση υδροηλεκτρικών εργοστασίων.

Η αμοιβή για τα «Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος» (ΑΔΙ) στις θερμοηλεκτρικές μονάδες αυξήθηκε από 25.000/MW ευρώ το 2008, στα 45.000/MW ευρώ το 2011 και για τις μονάδες Φυσικού Αερίου στις 90.000/MW ευρώ τον περασμένο Ιούλιο. Ετσι ο κάτοχος μιας αργούσας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής Φ.Α. με ΑΔΙ 400MW εισπράττει κάθε χρόνο, ακόμα και αν δεν παράγει, ποσό άνω των 36 εκατ. ευρώ!

Οσο για τα φωτοβολταϊκά, οι υπερβολικά υψηλές εγγυημένες τιμές -πέντε φορές πάνω από τις αντίστοιχες της Κύπρου- είχαν ως αποτέλεσμα να έχει καλυφθεί μέχρι σήμερα ο στόχος που είχε τεθεί για το 2020 και να έχουν διασφαλισθεί στους παραγωγούς επιδοτήσεις ύψους σχεδόν 1 δισ. το χρόνο για διάστημα 20 τουλάχιστον ετών. 

Οι υπερτιμολογήσεις εισαγόμενου εξοπλισμού από εξωχώριες ενδιάμεσες εταιρείες συμπληρώνουν το πάρτι στο χώρο της ενέργειας στις πλάτες των καταναλωτών και των φορολογουμένων.


Ο κάτοχος μιας αργούσας μονάδας ηλεκτρο-παραγωγής Φ.Α. με ΑΔΙ 400MW εισπράττει κάθε χρόνο, ακόμα και αν δεν παράγει, ποσό άνω των 36 εκατ. ευρώ!  

Ο κάτοχος μιας αργούσας μονάδας ηλεκτρο-παραγωγής Φ.Α. με ΑΔΙ 400MW εισπράττει κάθε χρόνο, ακόμα και αν δεν παράγει, ποσό άνω των 36 εκατ. ευρώ! Το κόστος των επί μέρους «διαρθρωτικών μέτρων» ξεπερνά σύμφωνα με εκτιμήσεις το 1 δισ. το χρόνο, ενώ κάθε πολίτης χρεώθηκε την ιλιγγιώδη αναπροσαρμογή του τέλους ΑΠΕ - ΕΤΜΕΑΡ στο λογαριασμό του κατά 6.900%, από 0,30 ευρώ ανά MW το 2009, σε 20 ευρώ το 2013!!!....


Όλο το κείμενο :  http://www.enet.gr/?i=news.el.politikh&id=400469

No Response to "«Πελατειακά μέτρα αναδιανομής προσόδων για ιδιωτικά συμφέροντα»"