Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2015

Τα αρκτικόλεξα "BIIGS"- "BIGS". Η επίδρασή τους στα χρηματοπιστωτικά γεγονότα

Posted on 5:42 μ.μ. by ΣΠΙΘΑΣ

Τα αρκτικόλεξα "BIIGS" είναι η συντομογραφία των: Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία. Είναι οι χώρες που δέχτηκαν την μεγαλύτερη πίεση κατά την διάρκεια της κρίσης και συνεχίζουν να υφίστανται τις συνέπειες μιας αδιέξοδης πολιτικής λιτότητας. 

Οι χώρες εξακολουθουν να βρίσκονταν στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής κρίσης, έχουν υποστεί σοβαρή οικονομική ύφεση, κρίση χρέους, παρέμβαση από διεθνείς οργανισμούς (ΔΝΤ), ενώ η ανεργία, ιδιαίτερα στους νέους/ες, έχει εκτοξευθεί στα ύψη. 

Οι  Sam Brazys και Niamh Hardiman παρουσιάζουν μια ανάλυση για την αρνητική επίδραση των αρκτικόλεξων,  στις αγορές ομολόγων, από τον τρόπο που τα χρησιμοποιούν και τα παρουσιάζουν η έντυπη δημοσιογραφία και οι διαχειριστές επενδύσεων. Πολλοί οικονομικοί αναλυτές και δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν αυτές τις χώρες - "PIGS" -  στους σχολιασμούς τους, σαν ένα ενιαίο, αδιαίρετο "μπλοκ", με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και από τους διαχειριστές επενδύσεων


[ But analytical categories for interpreting the world are freighted with value-laden assumptions. Classification systems can themselves generate beliefs about the world that have consequences for actors’ expectations, preferences and decision-making.

 As Marion Fourcade asks : "Who would you rather put your money on – the BRICS or the PIGS? The terms (which evocate, respectively, a sturdy material and a filthy porcine) are not irrelevant here: we think and feel through language". 

The unflattering associations of ‘PIGS’ or ‘PIIGS’ were not much improved by Paul Krugman’s preference for the acronym ‘GIPSI’. 

Fourcade concludes that : "the economy is always and everywhere a morality play"   ]


Το συμπέρασμα της μελέτης τους καταλήγει στο γεγονός, ότι οι ετικέτες δεν είναι μόνο ονοματοδοσία, αλλά είναι σήματα που καθοδηγούν τις αντιλήψεις της αγοράς για ευκαιριακό κέρδος, κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας.

Πηγή: LSE

No Response to "Τα αρκτικόλεξα "BIIGS"- "BIGS". Η επίδρασή τους στα χρηματοπιστωτικά γεγονότα"