Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2010

" Ευρωπαϊκός προσανατολισμός" : Άγνοια του όρου ή πολιτικός λαϊκισμός ;

Posted on 1:14 μ.μ. by ΣΠΙΘΑΣ

Με αφορμή τις δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, επανήλθαν στο προσκήνιο οι "επαναστατικές", αντισυστημικές φωνές και οι λογικές των ρήξεων και των επαναστάσεων, για την σχέση μας με την Ε.Ε.

Διακρίνω σε τρείς, βασικά, τις πολιτικές θέσεις της Ελλάδας σε σχέση με την Ε.Ε.

1) Αντιευρωπαϊκή πολιτική
2) Φιλοευρωπαϊκή πολιτική
3) Ευρωπαϊκού προσανατολισμού.

Ο "ευρωπαϊκός προσανατολισμός" απέχει εξ ίσου των άλλων δύο πολιτικών απόψεων!

Είναι, άραγε, γνωστό, αυτό; Νομίζω, όχι.

Κι΄αυτό συνάγεται από τις φωνές διαμαρτυρίας, που συγχέουν και συνδέουν την άνιση κατανομή των πρόσφατων οικονομικών μέτρων με την πολιτική που απαιτείται για την αντιμετώπιση τους.

Όταν διεκδικούμε και αγωνιζόμαστε για "Δημόσια Υγεία - Παιδεία", π.χ. , τότε, τι σημαίνει, αυτό;

Είμαστε υπέρμαχοι εκείνης της υπάρχουσας κατάστασης στον χώρο της Παιδείας μας και στο χώρο της Υγείας ;

Όχι βέβαια!

Ζητάμε πολιτικό "προσανατολισμό" προς αυτήν την δημόσια Υγεία, Παιδεία, που λειτουργεί υπερ του κοινωνικού συνόλου και όχι υπερ "ιδίων συμφερόντων".

Να μην φάσκουμε και αντιφάσκουμε, ούτε να συνδέουμε την πολιτική θέση του "ευρωπαϊκού προσανατολισμού" με όσα της καταλογίζονται, λόγω άγνοιας ή λαϊκισμού.

Αναφέρομαι, σε όσους, πρόσφατα, ανακάλυψαν, τον καπιταλισμό, τον Μαρξ, τον Λένιν και πάνε, με φουλ τις μηχανές, για τον παράδεισο του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού.