Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2007

Ηθική παρενόχληση στο χώρο εργασίας

Posted on 10:04 π.μ. by ΣΠΙΘΑΣ

"Ως παρενόχληση στο χώρο εργασίας, ορίζεται η επαναλαμβανόμενη, "αδικαιολόγητη συμπεριφορά" προς ένα εργαζόμενο, ήμια ομάδα εργαζομένων, που προκαλεί κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια του."

" αδικαιολόγητη συμπεριφορά" είναι μία συμπεριφορά που ένα λογικό άτομο, αναλογιζόμενο το σύνολο των συνθηκών, θεωρεί δυσμενή μεταχείριση, ταπείνωση, υπονόμευση ή απειλή.

ως "συμπεριφορά" νοούνται οι ενέργειες ατόμων ή ομάδας στις οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνεται η κατάχρηση εξουσίας. Ένα σύστημα εργασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο δυσμενούς μεταχείρισης, ταπείνωσης ή απειλής.

στους "κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια" περιλαμβάνεται ο κίνδυνος για την ψυχική και σωματική υγεία του εργαζόμενου.

Η παρενόχληση ενέχει το στοιχείο της αθέμιτης χρήσης ή κατάχρησης εξουσίας, από την οποία τα θύματα ενδέχεται να αδυνατούν να προστατευθούν."
..................

osha.europa.euΗ "αόρατη - απρόσωπη", εγκληματική μορφή της διαφθοράς στους χώρους εργασίας μας.
Νόμος, αστικό δίκαιο


ΔΙΑΦΘΟΡΑ: Σύγκρουση ισχύος και δικαίου